6 - 7 SEP

2024

KULTUR KVARTERET

KORT OM FESTIVALEN


Kick Filmfestival är en mötesplats där vi ses för att fira filmskapande i Örebro Län och visa lokalt producerade filmer för en härlig publik! 


I år ses vi den 6-7 september på Kulturkvarteret.


Under festivalen prisas filmer i flera klasser. Bland dessa BÄSTA FILM som utses av både jury och publik. Dessutom kvalificeras filmer vidare till NOVEMBERFESTIVALEN (Arena för ung svensk film, för regissörer mellan 16-26 år) och NOOMARATON (Riksfinalen i att göra film på 24 timmar).


Deadline för att anmäla film till Kick Filmfestival är 9 augusti 2024.

Deadline gäller inte Noomaraton.


Läs mer här

VÅRA SAMARBETEN

Örebro Filmförening är en ideell förening som startades år 1997 med syftet att främja filmverksamheten i Örebro län.


Föreningen arbetar med utbildning, evenemang och stöd i form av rådgivning och utrustning som alla bidrar till att bygga ett nätverk för filmintresserade i länet.


Besök föreningens hemsida här

Film i Örebro län erbjuder coachning, lån av teknik och ekonomiska stöd för filmare samt hjälper dig som vill arbeta med filmpedagogik i förskolan, skolan och kulturskolan.


Film i Örebro län hjälper även dig som driver biograf och dig som tillfälligt vill visa en film för en publik.


Besök Film i Örebro Läns hemsida här

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Med kristen livsåskådning som grund bedriver de folkbildningsarbete och erbjuder kurser, studiecirklar och kulturprogram.

Verksamheten vilar på folkbildningens grundsyn och är fri och frivillig och öppen för alla oavsett bakgrund och utbildning.


Besök Bildas hemsida här

FÖLJ OSS