Tävlingar

Kick Filmfestival


Festivalen tar emot anmälningar där filmens regissör är bosatt i Örebro län eller om filmen har ett produktionsbolag bakom sig med säte i Örebro län.


Festivalen kommer att visa aktuell film som har producerats senast året innan festivalen går av stapeln. Exempelvis kommer Kick 2024 visa filmer producerade 2023 samt 2024. Detta för att skapa en festival angelägen för sin tid och omgivning.


Festivalen kommer prioritera filmer med konstnärligt syfte, exempelvis dokumentär-, konst- och fiktionsfilm. Festivalen kommer inte visa reklam/informationsfilm med tydligt syfte att sälja/informera om produkter, tjänster etc.


Kick är en festival där länets filmare i ALLA åldrar är välkomna att anmäla sin film. Filmerna kommer tillhöra olika kategorier som sorteras utifrån regissörens ålder. Filmer inom samma kategori kommer tävla om bästa film inom sin kategori, samt bästa film i Örebro län.


Novemberfestivalen


Kick Filmfestival är en regional uttagningsfestival till Novemberfestivalen i Trollhättan, 22-23 november 2024. Filmare i åldern 16–26 år som bor, jobbar eller tillfälligt studerar i Örebro län kan kvalificera sig till Novemberfestivalen via denna uttagning.


Filmer anmälda till Kick Filmfestival som uppfyller tävlingens kriterier blir automatiskt anmälda till uttagningen. Om du vill vara säker på att delta i uttagningen se till att din till att din film uppfyller alla kriterier innan anmälan.


Observera att det inte är tillåtet att anmäla sin film till mer än en (1) regional uttagning. Dubbelanmälan leder till diskvalificering. Mer information om Novemberfestivalen – arena för ung svensk film finns på www.novemberfestivalen.se


Regler för filmanmälan till regional uttagning till Novemberfestivalen

1. Filmen ska vara producerad och färdigställd år 2023 eller 2024.


2. Filmen får inte tidigare ha deltagit i Novemberfestivalen eller i någon regional uttagning till Novemberfestivalen.


3. Regissören ansvarar för innehållet i filmen.

Obs! Detta innebär att regissören skall säkerställa att hen har rätt att till exempel använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i filmen och kunna visa hur detta säkerställts. Regelbrott leder till diskvalificering.


4. Filmen får vara max 15.00 minuter lång, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter. Tidsangivelsen som anges i anmälningsformuläret måste vara exakt, inklusive för- och eftertexter samt eventuella vinjetter eller liknande.


5. Filmen får vara producerad på valfritt format. Inlämning sker dock som digital filmfil.

Det är den version av filmen som tagits ut under regionuttagningen som sedan tävlar under Novemberfestivalen. Det är alltså inte möjligt att skicka in en ny version av filmen till Novemberfestivalen. Var därför noga med att skicka bästa möjliga filmfil till din uttagning.


6. Filmerna anmäls i två åldersklasser till Novemberfestivaluttagningen

• Mellanvikt: 16 t.o.m. 19 år

• Tungvikt: 20 t.o.m. 26 år


Det är regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör vilken klass filmen ska anmälas i. Har filmen flera regissörer med olika åldrar är det den äldsta regissörens ålder då filmen färdigställdes som avgör deltagarklass. Samtliga regissörer måste anges vid anmälan.


7. Regissören ska vara svensk medborgare eller ha varit bosatt i Sverige när filmen producerades.


8. Filmerna som deltar i en uttagningsfestival anmäls till den region där regissören bor, jobbar eller tillfälligt studerar. Om regissören är utomlands och studerar/jobbar ska filmen anmälas till den region regissören anser vara sin hemregion.


9. Det är inte tillåtet att anmäla sin film till mer än en (1) regional uttagning. Om filmen har flera regissörer som tillhör olika regioner (se regel 8) så får regissörerna gemensamt bestämma vilken enda regionuttagning filmen anmäls till. Dubbelanmälan leder till diskvalificering.

Är du osäker på vilka tävlingar landet runt som är regionuttagningar så kan du se detta på Novemberfestivalen.se.


10. Filmerna som kvalificeras vidare till Novemberfestivalen bör vara textade till engelska. Detta för att inkludera internationella gäster under festivalen, men också för att öka spridningsmöjligheterna av filmerna till våra utländska samarbetsfestivaler.

Noomaraton


Noomaraton är en regional filmtävling där alla är välkomna att delta - gammal som ung, amatör som proffs. Filmtävlingen genomförs i flera län samtidigt första helgen i september varje år.


Startskottet går klockan 9.00 lördag morgon, och målgång sker exakt ett dygn senare. Under dessa 24 timmar ska du och ditt lag göra en film utifrån ett på förhand givet tema. Filmen ska också innehålla tre givna föremål och skildra tre platser som har betydelse för historien. Kriterierna tillkännages vid tävlingsstart.


Anmälan 2024

Observera att filmer till NOOMARATON inte anmäls via Kick Filmfestival, utan via Region Örebro län.

Länk: www.regionorebrolan.se/noomaraton

FRÅGOR?